برخی تخصص های دکتر پیمان زندی

– انجام اعمال جراحی مغز و جمجمه توسط دکتر پیمان زندی

– انجام اعمال جراحی ستون فقرات ،گردن ،پشت ،کمر

– انجام اعمال جراحی با لیزر و گرما درمانی درموارد مناسب بصورت کلینیکی و بیمارستان

– انجام تزریقات موضعی موثر برای سردردهای مقاوم ، دردهای ستون فقرات و اعصاب دست و پا

– ویزیت و درمان و پیگیری بیماران مبتلا به مشکلات مغز و اعصاب در کلینیک و درمانگاه

– انجام اعمال جراحی بیماریهای مغز و اعصاب اطفال

دکتر پیمان زندی - جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات کردستان

سوابق علمی

– طی دوره تخصص جراح مغز و اعصاب در سنندج و دیگر شهرهای کرمانشاه و تهران بهره گیری از محضر اساتید بنام این رشته

– طی دوره های اعمال جراحی لیزری و تزریقات ستون فقرات در مراکز اختصاص و مرجع در تهران

دکتر پیمان زندی - جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات کردستان

مراقبت از بیمار

– ایجاد کلینیک آرام جوابگو و در دسترس برای مراجعه بیماران

– تشکیل پرونده الکترونیکی برای بیماران

– ویزیت و درمان بیماران مراجعه کننده به کلینیک و درمانگاه

– انجام اعمال جراحی باز و لیزری در بیمارستان تامین اجتماعی سنندج و سایر مراکز درمانی سطح شهر

– تعبیه بالشتک بین مهره ای به جای دیسک که این امر باعث بهبود انحنای ستون فقرات و حفظ فاصله بین مهره ای شده است.

ضمن تشکر از مسئولین درمان تامین اجتماعی کردستان به دسترسی هرچه بیشتر بیماران به آخرین متدهای درمانی و همچنین دکتر پیمان زندی جراح ستون فقرات در سنندج