جراحی میکروسکوپی دیسک کمر جراحی میکروسکوپی دیسک کمر نوعی عمل جراحی است که برای درمان فتق دیسک کمر انجام می‌شود. فتق...

تومورهای مغزی

مدیر سایت
تومورهای مغزی مجموعه از سلولهای غیر طبیعی در مغز است. جمجمه که مغز شما را در بر گرفته بسیار سفت و...

لخته شدن خون در مغز

مدیر سایت
لخته شدن خون در مغز چگونه اتفاق می افتد؟ لخته شدن خون در مغز منجر به گرفتگی رگ ها و مویرگ...