تومورهای مغزی

  • 12 دی 1400
  • مدیر سایت

تومورهای مغزی مجموعه از سلولهای غیر طبیعی در مغز است. جمجمه که مغز شما را در بر گرفته بسیار سفت و محکم است. هر گونه رشد در چنین فضای محدودی می تواند مشکلاتی ایجاد کند. تومورهای مغزی می توانند سرطانی (بدخیم) یا غیرسرطانی (خوش خیم) باشند. وقتی تومورهای خوش خیم یا بدخیم رشد می کنند،…

لخته شدن خون در مغز

  • 12 دی 1400
  • مدیر سایت

لخته شدن خون در مغز چگونه اتفاق می افتد؟ لخته شدن خون در مغز منجر به گرفتگی رگ ها و مویرگ ها مغزی می شود و در نتیجه، اتفاقات بسیار ناگواری برای سلول ها و بافت های مغز رخ خواهد داد که طیفی از نارسایی مغزی تا سکته های مغزی شدید و مرگ را به…