درباره پزشک

سوابق علمی

– طی دوره تخصص جراحی مغز و اعصاب در شهرهای کرمانشاه و تهران بهره گیری از محضر اساتید بنام این رشته

– طی دوره های اعمال جراحی لیزری و تزریقات ستون فقرات در مراکز اختصاص و مرجع در تهران

تحصیلات

سالمدرکموسسه/دانشگاه
1998M.D, PH.Dدانشگاه تهران
1994Medical Orientation Programدانشگاه مشهد
2002MBBS Medicalدانشگاه تهران

تجربیات

سالدپارتماننقشبیمارستان
2002-2005قلب و عروقاستاد پزشکیبیمارستان تهران
2005-2010دارواستاد شرکت پزشکیبیمارستان اصفهان
2010-2017پزشکیاستاد پزشکیبیمرستان مشهد

دستاورد ها

  • جایزه انکولوژیست 2017
  • جایزه تئاتر عملیات سال 2014
  • جایزه رادیولوژی انکولوژی 2013
  • جایزه پزشکی اولویت 2010

دکتر پیمان زندی

تخصص

  • پزشکی کودکان
  • اورولوژی
  • غدد درون ریز
  • جراحی روده بزرگ
  • آنکولوژی جراحی
  • جراحی پیوند

وقت ملاقات

دوشنبه13:00 - 10:00
سه شنبه15:00 - 11:00
جمعه12:00 - 9:00